Thảo luận:Giải quyết hộp thoai cảnh báo của Windows Genuine Advantage

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

sao mình làm theo bước 1 và 2 mà ko đc bạn phải tải PM WGA Fix về nữa mới đc hả bạn

Abucuvo, 13:34, 1/2/2015 (UTC)