Thảo luận:Hành Trang Khoa Học/Các Phương pháp tư duy sáng tạo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

có phải anh bị thừa chữ /trang khoa học/ trên tiêu đề ko? Sysop 23:32, ngày 17 tháng 12 năm 2005 (CST)

Bài viết được Người lao động đăng lại http://acong.nld.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&cid=28&id=319&Itemid=53.--
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 16:55, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (CEST)