Thảo luận Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Làm gì với những học sinh chưa giỏi?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Hiếu: mình công nhận, bài viết này chưa tốt. Ý tưởng của cậu rất hay, mình sẽ cố gắng.

Nguyenthephuc, 10:00, 19/8/2011 (UTC)

Bài viết này ko được tốt cho lắm. Liệu Phúc có thể viết lại bài mới cho đối tượng là các phụ huynh HS. Họ phải làm gì và phối hợp với GV như thế nào khi con cái của họ học chưa giỏi?

Cao Xuân Hiếu, 09:10, 19/8/2011 (UTC)