Thảo luận:Giai thoại văn học Việt Nam/Liêm và tham

Từ Thư viện Khoa học VLOS
(đổi hướng từ Thảo luận:Liêm và tham)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Về tên trang con: "Giai thoại văn học Việt Nam/Liêm và tham" . Xin cảm ơn.

Chúc Thành, 16:46, 30/6/2011 (UTC)

Bạn có thể đăng tải chúng trên VLOS, trên VLOS đã có tiền lệ đó. (chi tiết)

Đổi tên: Bạn muốn đổi tên trang này thành:

  • Giai thoại văn học Việt Nam/1 hay
  • Giai thoại văn học Việt Nam/Liêm và tham?
Nguyenthephuc, 16:42, 30/6/2011 (UTC)

Thực ra tôi không muốn đề xuất tạo quyền tác giả lắm. Vì tôi hiểu/muốn viết dưới dạng wiki và không phân biệt ai là tác giả (mặc dù tôi hiểu là cũng không khác gì bao nhiêu), mọi người tùy ý sửa đổi như văn "truyền mạng." Vậy nếu được nhờ bạn đổi giúp luôn tên trang này?

Nhân tiện, tôi vừa đọc qua ở trang thảo luận đó có vẻ bài viết này (Văn học) không thuộc thể loại hợp lý ở VLOS, tôi nên move nó lên wikisource? Mặc dù tôi thấy có thể loại văn học ở VLOS.

Chúc Thành, 16:33, 30/6/2011 (UTC)

@Đổi tên trang: để có khả năng đó bạn cần được phong cấp/phong quyền thành viên là author. Bạn có thể đề xuất quyền đó ở đây: VLOS:Thảo luận. Chúc bạn may mắn.

Nguyenthephuc, 16:16, 30/6/2011 (UTC)

Chào bạn. Tôi sẽ tìm hiểu cách tạo trang con. Nhưng hình như tôi không có chức năng thay đổi tên trang?

Chúc Thành, 16:13, 30/6/2011 (UTC)

Theo tôi bạn nên đặt tên bài này theo dạng trang con của trang Giai thoại văn học Việt Nam.

Nguyenthephuc, 15:17, 30/6/2011 (UTC)