Thảo luận:Tìm hiểu Transistor trường, Nguyễn Duy Thương

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo ý kiến của User:Maikhachuy

Cao Xuân Hiếu, 08:11, 29/3/2012 (UTC)