Thảo luận:Tóm tắt cơ chế điều hoà đường huyết

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

bệnh đường huyết thai kỳ khác gì bệnh tiểu đường do thiếu ínulin? nếu không thiếu ínulin có mắc được bệnh đường huyết thai kỳ không?