Thảo luận:Tôi muốn tải lên mạng vài bài giảng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhờ chuyển nội dung vào mục thảo luận chung

Có lẽ nên chuyển phần trao đổi này vào trong phần thảo luận chung thì hơn. Thanks--Baocong (thảo luận) 16:20, ngày 16 tháng 9 năm 2008 (EDT)