Thảo luận:Tại sao giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10 tháng 3

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết: Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA NGÀY GIỖ TỔ (Khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản - Đại học Nông nghiệp Hà Nội) có vẻ đã tham khảo bài viết này của tác giả user:Nhatnguyen52 nhưng không ghi nguồn.

Vloser, 03:15, 9/4/2014 (CEST)

bạn khatvongdoithay thân .

Tôi tôn trọng ý kiến của bạn .

bạn viết :

-người Hán bất phục tùng hoặc người Mông không tin thày Hán thành tâm mà phụng sự hết lòng nên đã dùng thày An nam... - như thế chẳng khác nào nói : người An nam xưa đã thành tâm hết lòng phụng sự vua chúa Mông cổ ...

-đám thổ phỉ 3 lần toan cướp nước Việt nhưng cũng đã 3 lần người Việt đánh cho tan tác không còn manh giáp ....lại được tiền nhân Việt hết lòng phụng sự ...thì không còn gì để nói thêm . xin phép tôi chấm dứt không trao đổi thêm .

Nhatnguyen52, 11:10, 13/6/2010 (CEST)

@ Nhatnguyen52

Nhưng cũng không loại trừ một lý do nào đó khiến người Mông cổ không dùng các thày người Hán. Ví dụ, người Hán bất phục tùng hoặc người Mông không tin thày Hán thành tâm mà phụng sự hết lòng. Nếu người Mông nghĩ vậy thì phương án dùng thày An Nam có "tối ưu"/lợi hơn. Anh phản biện ý này được không?

Khatvongdoithay, 10:44, 11/6/2010 (CEST)

Nho Y Lý Số là sự ứng dụng những nguyên lý dịch học vào thực tiễn cuộc sống , đấy là cốt lõi của nền văn minh Trung hoa ...như thế bậc thày của những ngành này phải là người Hán , người An nam chỉ mới ‘thụ giáo’ từ thời quan thái thú Sỹ nhiếp nhà tây Hán ...; khi chiếm được Trung hoa tức là ...đã có ‘thày’ rồi thì Mông cổ cần gì đám ‘học trò’ mà đòi An nam cống ???

Nhatnguyen52, 03:10, 11/6/2010 (CEST)

@ Nhatnguyen52

Sự kiện A: Vua Mông Cổ "định cho ba năm phải một lần cống... nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thày toán-số..."

Kết luận B: "người Mông cổ biết rất rõ cái gốc của văn minh Trung hoa nằm ở đâu"

Nếu chỉ từ sự kiện A mà suy diễn và kết luận B thì có phần phiến diện và thiếu thuyết phục.

Khatvongdoithay, 14:00, 10/6/2010 (CEST)

Trích vài hàng Việt nam sử lược của Trần trọng Kim .... ...Nhân dịp Thái-tông nhường ngôi cho Thánh-tông, vua Mông-cổ sai sứ sang phong vương cho Thánh-tông, và tuy không bắt nước Nam phải đổi phục-sắc và chính-trị, nhưng định cho ba năm phải một lần cống. Mà lệ cống thì phải cho nho-sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy toán-số và thợ-thuyền mổi hạng ba người, cùng với các sản-vật như là sừng tê, ngà voi, đồi-mồi, châu-báu và các vật lạ... Thực kỳ lạ ...Mông cổ đã là chủ Trung nguyên ...tại sao còn bắt ‘An Nam ’ cống nho sĩ , thầy thuốc , thầy toán số .v.v. .? Việc này chỉ ra ....người Mông cổ biết rất rõ cái gốc của văn minh Trung hoa nằm ở đâu . Thật trớ trêu vì không phải chỉ người ngoài mà chính người Việt ngày nay cũng không hề biết điều ấy .

Nhatnguyen52, 08:03, 10/6/2010 (CEST)

mong nhận được ý kiến của các bạn , 1 người dù cố gắng đến đâu cũng chỉ là 1 cái đầu ... nqn

Nhatnguyen52, 08:01, 10/6/2010 (CEST)
Bài viết hay quá. Trước đây, em thấy rất nhiều người tự hỏi câu này mà vẫn chưa có câu trả lời thích hợp. Giờ những bài viết của anh liền thành một mạch tương tư như một học thuyết hay công cụ để giải quyết các vấn đề riêng hoặc cụ thể.
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 20:40, 7/5/2010 (ICT)