Thảo luận MediaWiki:Copyrightwarning2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phải ghi công tác giả hoặc người trao giấy phép theo cách họ yêu cầu Phi thương mại Phải giữ đúng nguyên văn, nguyên bản tác phẩm, không được phép có tác phẩm phái sinh từ nó

Mặc định mọi đóng góp cho VLOS đều tuân theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License (Xem $1). Nếu bạn không muốn nội dung bạn nhập vào tuân theo luật này thì đừng viết vào đây. KHÔNG LẤY TÀI LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC MÀ CHƯA XIN PHÉP!