Toán 6 - Tập một - Phần hình học - Chương 1 Bài 8, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM + BM = AB

1. KHI NÀO THÌ TỔNG ĐỘ DÀI HAI ĐOẠN THẲNG AM VÀ MB BÀNG ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG AB

2. MỘT VÀI DỤNG CỤ ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN MẶT ĐẤT

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN SỐ HỌC
  PHẦN HÌNH HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.