Trợ giúp:Cách xuất trang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sáu bước sau đây sẽ giúp bạn Export nhanh chóng các wiki pages ra file xml.

Yêu cầu phần mềm

Máy của bạn phải cài phần mềm Microsoft Excel (trong bộ Office XP/2003).

Các bước thực hiện

Quá trình thực hiện có thể chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm một số Bước, mỗi bước gồm các thao tác.

 • Giai đoạn 1: Lấy tên các trang cần Export (bước 1, 2 và 3).
 • Giai đoạn 2: Xác nhận xuất trang (bước 4).
 • Giai đoạn 3: Lưu file dưới dạng xml (bước 5 và 6).

Bước 1: Chọn Không gian tên

 • Thảo tác 1: Mở một cửa sổ mới cho trang đặc biệt Tất cả các trang.
 • Thảo tác 2: Chọn Không gian tên mà bạn cần xuất các trang thuộc nó.
Hướng dẫn này sử dụng không gian Chính

Bước 2: Click Edit with Excel

 • Thảo tác 1: Trên thanh Standard Button của trình duyệt, hãy click Edit with Microsoft Excel. (Hình 1)
 • Thảo tác 2: Chờ đợi vài giây cho Excel nhập trang web.
 • Thảo tác 3: Lúc này, trong cửa sổ soạn thảo của Excel bạn nhận được 1 bảng gồm các cột chứa tên các trang thuộc không gian tên mà bạn vừa chọn. (Hình 2)
Trong hướng dẫn này, có 3 cột chứa tên các trang
Hình 1: Click Edit with Excel
Hình 2: Tên các trang trong các cột của Excel

Bước 3: Copy từng cột

 • Thao tác 1: Mở một cửa sổ mới cho trang đặc biệt Xuất trang.
 • Thao tác 2: Lúc này, bạn hãy chọn (bôi đen) cột chứa tên các trang thứ nhất rồi copy nó. (Hình 3)
 • Thao tác 3: Paste danh sách tên các trang vừa copy vào Hộp soạn thảo của trang Xuất trang. (Hình 4)
 • Lặp lại các thao tác 1 và 3 cho đến khi bạn chắc chắn rằng đã copy hết tên của các trang thuộc không gian bạn cần xuất.
Hình 3: Copy các cột trong Excel
Hình 4: Paste các cột vào hộp soạn thảo của Export

Bước 4: Xuất trang

 • Thảo tác 1: Bây giờ, bạn có thể bấm nút Submit Query để xuất trang. (Hình 4)
 • Thảo tác 2: Chờ đợi vài giây, bạn nhận được một trang xml mà chân trang có thẻ <mediawiki>. (Hình 5)
Hình 5: Xml page

Bước 5: Lưu file xml

 • Thảo tác 1: Trên thanh Standard Button của trình duyệt, hãy click File -> Save As.... (Hình 6)
 • Thảo tác 2: Lựa chọn kiểu file cần ghi là XML. (Hình 7)
 • Thảo tác 3: Đặt tên và lưu file. (Hình 8)
Hình 6: Click Save As
Hình 7: Select file type xml
Hình 8: Đặt tên và lưu file

Bước 6: Kết quả

Cuối cùng, kết quả bạn nhận được một file xml mà icon của nó giống như thế này:

Icon của file xml
---------------Hết---------------