Vật lí 7 - Chương 2 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG

I. ÂM PHẢN XẠ - TIẾNG VANG

II. VẬT PHẢN XẠ ÂM TÓT VÀ PHẢN XẠ ÂM KÉM

III. VẬN DỤNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.