VLOS:Liên lạc/Liên lạc với thành viên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cách để liên lạc với một thành viên VLOS

Nhắn tin công khai

Nhắn tin để ai cũng đọc được:

  1. Trong hộp tìm kiếm bên trái, gõ vào "Thảo luận Thành viên:TÊN ĐĂNG KÝ CỦA HỌ", thí dụ để liên lạc với "Vloser" gõ vào Thảo luận Thành viên:Vloser.
  2. Ấn nút sửa ở phía trên trang đó
  3. Soạn tin nhắn, nhớ kết thúc bằng dấu "~~~~" và ấn nút Lưu.

Bạn cũng có thể dùng hộp dưới đây để nhắn tin công khai đến họ:

Gửi thư điện tử riêng tư

Bạn cần phải mở tài khoản dùng địa chỉ thư điện tử của bạn trước khi gửi được thư điện tử đến thành viên ở đây:

  1. Trong hộp tìm kiếm bên trái, gõ vào "Thành viên:TÊN ĐĂNG KÝ CỦA HỌ", thí dụ để liên lạc với "Vloser" gõ vào Thành viên:Vloser.
  2. Nhấn chuột vào liên kết "Gửi thư cho người này" trong hộp "công cụ" vào thanh bên.
    Có người không bật lên công cụ gửi thư đến họ.
  3. Viết tin nhắn vào bấm vào nút "Gửi".

Bạn cũng có thể dùng hộp dưới đây để gửi thư điện tử đến họ. Thay "TÊN ĐĂNG KÝ CỦA HỌ" cho tên đăng ký của họ.