20140826143250
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Đại số 10, Chương 5 Bài 1, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

BÀI 1: BẢNG PHÂN BÓ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT

I. ÔN TẬP

1. Số liệu thống kê

2. Tần số

II. TẦN SUẤT

III. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP

ĐẠI SỐ 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - OT01
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân