VLOS:RSS

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sử dụng RSS của VLOS sẽ giúp bạn luôn có được những thông tin mới nhất!

Bạn có thể theo dõi các tin tức mới nhất bằng chương trình đọc RSS hoặc 'gắn' vào các trang My Yahoo hay trang Google Reader của bạn.

Rss.jpg

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ thuvienkhoahoc.com.

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm: Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất.

Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/

Điều kiện sử dụng

  • Đa số các kênh RSS của VLOS được liệt kê tại trang Tin tức Khoa học và một số khác được liệt kê dưới đây.
  • VLOS không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài VLOS được dẫn trong trang này.
  • Khi sử dụng lại các tin lấy từ VLOS, bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo VLOS" hoặc "VLOS".

Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

- Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.

- Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:WikiFeeds/rss/newestarticles/rss

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Y_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Th%C3%BA_y

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Khoa_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Tin_t%E1%BB%A9c_Khoa_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Tin_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/Sinh_h%E1%BB%8Dc

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/special:WikiFeeds/rss/newestcategoryarticles/category/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_Gi%E1%BA%A3ng_d%E1%BA%A1y

Thêm một kênh RSS của VLOS

Cho trang My Yahoo!

- Nhấn vào nút "Add to My Yahoo!" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục RSS của VLOS.

- Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của VLOS vào trang My Yahoo của bạn.

Cho trang Google Reader

- Nhấn vào nút "Add to Google Reader" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục RSS của VLOS.

- Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của VLOS vào trang Google Reader của bạn.

Tiêu đề Thêm kênh RSS vào Yahoo Thêm kênh RSS vào Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader
Add to My Yahoo Add to Google Reader

Xem thêm

Thảo luận