VLOS:Ngôn ngữ học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này
CỔNG TRI THỨC NGÔN NGỮ HỌC
Icona-de-la-Tertulia-de-la-Taverna-de-la-Viquipedia.png
Alexandre de Rhodes.jpg

Ngôn ngữ học là khoa học về ngôn ngữ các dân tộc trên thế giới. Người nghiên cứu các bộ môn của ngôn ngữ học được gọi là nhà ngôn ngữ học.

BÀI VIẾT MỚI sửa

Ngôn ngữ có quan hệ trực tiếp với xã hội, với dân tộc sáng tạo và sử dụng nó. Mỗi ngôn ngữ đều phát triển gắn liền với lịch sử của dân tộc mình, nhưng phát triển một cách độc lập, theo những qui luật bên trong của mình. Cấu tạo của ngôn ngữ, nghĩa là thành phần từ vựng của nó với quỹ từ vựng cơ bản và cấu tạo ngữ pháp là khác với các ngôn ngữ khác. Không chỉ có hình thái từ khác với hình thái từ của tiếng mẹ đẻ, mà cả các quy tắc kết hợp từ trong câu đôi khi hoàn toàn không tương ứng với các qui tắc kết hợp từ trong tiếng mẹ đẻ của người học.

Để hiểu được bài đọc bằng ngoại ngữ, người học cần:

 1. biết nghĩa từ bằng ngoại ngữ đang học;
 2. biết cấu trúc ngữ pháp của ngoại ngữ đó, nghĩa là nguyên tắc thay đổi từ và kết hợp từ trong câu;
 3. biết rõ nội dung cụ thể của bài đọc.

xem tiếp: Văn bản khoa học kĩ thuật - cách mở nghĩa và dịch sang tiếng Việt

CÁC PHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC sửa

Cấu trúc ngôn ngữ học gồm mặt nghĩa và mặt âm.

 • Ngữ âm học (Phonetics), nghiên cứu quy luật của các thể (aspect) của âm
 • Âm vị học (Phonology), nghiên cứu những điển hình (pattern) của âm
 • Hình thái học (Morphology), nghiên cứu bản chất cấu trúc của từ vựng
 • Cú pháp học (Syntax), nghiên cứu thủ thuật xây dựng câu trong ngữ pháp
 • Ngữ nghĩa học (Semantics), nghiên cứu ý nghĩa từ vựng (từ vựng học) và thành ngữ (ngữ cú học)
 • Ngữ dụng học (Pragmatics), nghiên cứu phát biểu trong ngữ cảnh giao tiếp (nghĩa đen và nghĩa bóng)
 • Phân tích học (Discourse Analysis), phân tích ngôn ngữ trong văn bản (văn bản nói, viết hoặc ký hiệu)
 • Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics), khoa học về các thể loại ngôn ngữ được ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội

CÙNG GÓP SỨC sửa

Thư viện Khoa học VLOS hoan nghênh BẠN tham gia và cùng xây dựng thư viện về ngành Ngôn ngữ học bằng cách viết hay dịch bài mới (gõ tên bài vào ô rồi ấn nút Viết trang mới, xem thêm trợ giúp):


Hãy cùng tham gia các dự án sau:

LIÊN KẾT sửa

CÁC BÀI CHÍNH sửa

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này