Chương trình giáo dục phổ thông

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngày 27/12/2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

 1. Chương trình tổng thể Tick.svg
 2. Chương trình môn Ngữ văn Tick.svg
 3. Chương trình môn Toán Tick.svg
 4. Chương trình môn Giáo dục Công dân
 5. Chương trình môn Tự nhiên và xã hội
 6. Chương trình môn Lịch sử và Điạ lý cấp tiểu học
 7. Chương trình môn Lịch sử và Địa lý THCS
 8. Chương trình môn Lịch sử Tick.svg
 9. Chương trình môn Địa lý
 10. Chương trình môn Khoa học Tick.svg
 11. Chương trình môn Khoa học tự nhiên
 12. Chương trình môn Tiếng Đức
 13. Chương trình môn Tiếng Hàn
 14. Chương trình môn Tiếng Nga
 15. Chương trình môn Vật lí Tick.svg
 16. Chương trình môn Hóa học Tick.svg
 17. Chương trình môn Sinh học Tick.svg
 18. Chương trình môn Công nghệ Tick.svg
 19. Chương trình môn Tin học Tick.svg
 20. Chương trình môn Âm nhạc
 21. Chương trình môn Mĩ thuật
 22. Chương trình môn Giáo dục thể chất
 23. Chương trình môn Hoạt động trải nghiệm
 24. Chương trình môn Tiếng Anh 1_2
 25. Chương trình môn Tiếng Anh 3_12
 26. Chương trình môn Tiếng Nhật
 27. Chương trình môn Tiếng Pháp
 28. Chương trình môn Tiếng Trung

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây