Chương trình môn Vật lí

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Chương trình môn Vật lí coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực vật lí - biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh." (Trích: Đặc điểm môn học)

Ảnh chụp trang 1

Mục lục[sửa]

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây