Thể loại:200 câu hỏi đáp về môi trường

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:200 câu hỏi đáp về môi trường”


Bộ 200 câu hỏi và trả lời về môi trường do Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành.

Tài liệu tham khảo[sửa]

 1. Michael Allaby. Basics of environmental science. Publisher .Routledge, London-NewYork 1995.
 2. S.E.Jorgensen & I.Johnsen. Principles of Enviromental Science & Technology. Publisher. Elsevier, London-Amst-NewYork 1989.
 3. Bernard J. Nebel; Richard T. Wright. Environmental Sciences. London, 1996.
 4. Lê Thạc Cán. Cơ sở khoa học môi trường. Nhà xuất bản Viện Đại Học Mở Hà nội. H.1995.
 5. Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997.
 6. Lưu Đức Hải. Cơ sở khoa học môi trường. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1998.
 7. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 8. Nguyễn Đình Hoè và n.n.k. Tập bài giảng về môi trường (tập I, II). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1998.
 9. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ. Cơ sở khí tượng học. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1992.
 10. Phạm Ngọc Hồ. Tập bài giảng Cơ sở môi trường khí và nước. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1996.
 11. Phạm Minh Huấn. Cơ sở hải dương học. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1992.
 12. Lê Văn Khoa. Môi trường và ô nhiễm. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1995.
 13. Mai Đình Yên và n.n.k. Con người và môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1994.
 14. Bộ sách 10 vạn câu hỏi tại sao. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1994.
 15. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà, xã hội chủ nghĩa Việt Nam,1999. Bộ Tư pháp, 1999.
 16. Các quy định pháp luật về môi trường (tập I, II, III). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1995, 1997,1999.
 17. Luật Bảo vệ Môi trường. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1994.
 18. Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Cục Môi trường, 1994.
 19. Nghị định 26/CP ngày 26/4/1996 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Cục Môi trường, 1996.

Các trang trong thể loại “200 câu hỏi đáp về môi trường”

200 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 215 trang.

(200 mục trước) (200 mục sau)

2

A

B

C

D

E

G

H

I

K

K (tiếp theo)

L

M

N

P

Q

R

S

T

T (tiếp theo)

U

V

X

Ð

(200 mục trước) (200 mục sau)
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:200 câu hỏi đáp về môi trường”