Dự án Thuật Ngữ Tin Học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Lưu ý: Đây chỉ là các sơ thảo chưa được triển khai đầy đủ nếu người đọc có ý muốn tham gia phê bình hay hỗ trợ thì xin liên lạc về tmct76@hotmail.com hay vo_quang_nhan@yahoo.com

Kính gửi các thầy cô, các chuyên gia trong ngành khoa học máy tính và tin học cùng với quý vị hữu trách trong ngành giáo dục,

Ngành Khoa học máy tính và đặc biệt là tin hoc nay tuy không còn non trẻ như hai mươi năm trước nhưng sức phát triển của nó lại vô cùng nhanh chóng. Nó đã đang có ảnh hưởng tới hầu hết các ngành khoa học khác kể cả các ngành khoa hoc nhân văn, khoa học xã gội, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và trong nhiều tình huống ngành này thâm nhập cả vào lĩnh vực nghệ thuật.

Hơn bao giờ hết, ngành khoa học máy tính, tin học và các ngành liên quan (TH&LQ) tại các nước tiên tiến nhất là tại Hoa Kì đã thực sự phân nhánh thành nhiều ngành khác biệt mà ngày nay một cá nhân hay thậm chí một nhóm người khó lòng có thể có được các hiểu biết toàn diện.

Tại Việt Nam, mặc dù ngành này đã bắt đầu thâm nhập và phát triển từ từ nhưng việc phát triển này còn ở giai đoạn non trẻ và mang nặng tính tự phát. Như là một hậu quả tất yếu, việc chuyển dịch các thuật ngữ chuyên ngành từ Anh sang Việt cũng mang nặng tính tự phát, thiếu thống nhất, thiếu tổ chức, nhiều lúc vô nguyên tắc và đặc biệt hơn là việc thiếu vắng sự hỗ trợ tối quan trọng của của các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu chuyên môn cũng như sụ giúp đỡ của các ban ngành có trách nhiệm như ngành giáo dục đào tạo và các tổ chức chính quyền cao hơn.

Nhận thấy rằng đây là lúc chúng ta cần phải có một bước đi ban đầu nhằm giải quyết tình trạng trên.

Đề án này mở ra nhằm các mục tiêu sau:

  1. Hệ thống hóa, các thuật ngữ chuyên ngành tin học, khoa học máy tính và các phân ngành liên quan
  2. Nghiên cứu đề nghị sử dụng thêm một cách hợp lý các thuật ngữ mới chưa có hay đã có nhưng chưa hợp hay còn cần điều chỉnh mở rộng.
  3. Khuyến khích và hỗ trợ trường lớp, tập thể, tổ chức, hay cá nhân về việc chuyển dịch các thuật ngữ chuyên ngành tin học và liên quan.
  4. Thu nhận, tập hợp các ý kiến đóng góp liên quan đến cách dùng cách chuyển dịch từ đó tìm ra một phương cách hay nguyên tắc hoàn thiện hơn cho việc chuyển dịch các thuật ngữ mới.

Đề án này được tạo ra vơi tính cách vô vụ lợi nên rất mong có sự đồng tình hay hổ trợ của các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu chuyên ngành TH&LQ.


Mong muốn rằng kiến thức phải được trình bày trong một văn ngữ trong sáng hợp lý lẽ và phần nào cải thiện tình trạng không thống nhất, thiếu thốn, nhiều khi nhập nhằng lẫn lộn của nhiều thuật ngữ tin học mà nhiều nơi đang dùng hiện tại.

Thảo luận[sửa]

Liên kết đến đây