Thể loại:Tin học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Tin học”

Tin học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ và xử lý thông tin của một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc mô phỏng, biến đổi và tái tạo thông tin. Trong nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính hay các ứng dụng tin học văn phòng.

Đọc bài chính về Tin học

Thể loại con

Thể loại này gồm 16 thể loại con sau, trên tổng số 16 thể loại con.

C

D

G

L

M

N

O

P

Q

T

T (tiếp theo)

V

Các trang trong thể loại “Tin học”

84 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 84 trang.

1

3

B

C

D

G

G (tiếp theo)

H

I

K

L

M

N

P

S

T

V

X

Ý

Đ

К

М

П

Các tập tin trong thể loại “Tin học”

7 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 7 tập tin.

Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Tin học”