Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 6 tiết 5, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đơn vị: Trường THPT Thạnh Lộc

Tiết: 5

Chương: 6

Bài: THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN

Nuvola apps important.pngI/ MỤC TIÊU:[sửa]

1) Kiến thức:

- Biết được một số thư viện chương trình con

2) Kỹ năng:

- Biết khai báo và sử dụng hàm CRT

- Khởi động được chế độ đồ hoạ.


Gnome-help.pngII/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC[sửa]

1) Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ

2) Chuẩn bị của học sinh:

- Xem trước bài ở nhà, vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập, ..


Nuvola apps package edutainment.png III/ NỘI DUNG TIẾT DẠY[sửa]

1) Ổn định lớp (1-2’): Ổn định và kiểm tra sĩ số.

2) Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra

3) Tiến trình tiết dạy:


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 (15-17’): Tìm hiểu về thư viện CRT

1/ CRT

 • Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và kể tên các thủ tục có trong thư viện CRT.

- Các em hãy quan sát đoạn chương trình sau:

Begin
     Clrscr;
     Readln;
End.

- Biên dịch chương trình và Hỏi: Tại sao chương trình bị lỗi? Khắc phục như thế nào?Hỏi: Em hãy cho biết chức năng của lệnh Clrscr.

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các thủ tục khác tương tự như thủ tục xoá màn hình.

Hoạt động 2 (22-25’): Tìm hiểu thư viện Graph của ngôn ngữ lập trình Pascal.


2/ GRAPH

a) Các thiết bị và chương trình hỗ trợ đồ hoạ.

 • Chia lớp mỗi bàn một nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:

- Hỏi: Các dạng dữ liệu có thể hiển thị trên màn hình?

- Hỏi: Nhiệm vụ chính của Card màn hình là gì?

- Khi nói đến độ phân giải 640 x 480 là nói đến điều gì?

b) Khởi tạo chế độ đồ hoạ.

- Đưa cấu trúc chung của một thủ tục khởi tạo đồ hoạ. Procedure InitGraph (var driver, mode: integer; path: string);

- Giải thích thông số cho học sinh

- Cho học sinh thấy một ví dụ khởi động đồ hoạ.

- Sau khi kết thúc làm việc với chế độ đồ hoạ, để trở về chế độ văn bản ta gọi thực hiện thủ tục:

CloseGraph;


- Tập trung nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời. + Các thủ tục có trong thư viện CRT là: Clrscr (xoá màn hình), Textcolor (Đặt màu chữ trên màn hình), Textbackground (đặt màu nền cho màn hình), gotoxy (đưa con trỏ tới cột x và dòng y)


- Vì sử dụng thủ tục nhưng chưa sử dụng thư viện CRT.

- Thêm lệnh
Uses CRT;

- Quan sát giáo viên thực hiện sửa chương trình.

- Dùng để xoá màn hình.

- Tham khảo sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. + Đó là văn bản và hình ảnh

+ Là cầu nối giữa CPU và và màn hình khi thể hiện thông tin. + Là nói đến màn hình có 640 dòng và 480 cột.

- Quan sát theo dõi dẫn dắt của giáo viên.- Quan sát giáo viên thực hiện.

- Quan sát và so sánh giữa hai chế độ văn bản và đồ hoạ. + Thay phiên nhau thực hiện việc chuyển đổi giữa hai chế độ văn bản và đồ hoạ.


Nuvola apps korganizer.png IV/ CỦNG CỐ:[sửa]

- Cho học sinh đứng tại chỗ nhắc lại những nôi dung sau:

+ Thư viện chương trình con cung cấp những chương trình con chuẩn nhằm mở rộng khả năng ứng dung nào?

+ Khởi động chế độ đồ hoạ. Chuyển từ chế độ màn hình đồ hoạ sang chế độ màn hình văn bản ta dung những thủ tục nào?


Hoat-dong.pngV/ DẶN DÒ:[sửa]

- Về nhà các em đọc thêm bài đọc thêm âm thanh, chú ý đến các cách khai báo thủ tụcphát âm thanh và thủ tục tắt âm thanh SGK trang 118.


RÚT KINH NGHIỆM


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.