Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 6 tiết 5, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đơn vị: Trường THPT Thạnh Lộc

Tiết: 5

Chương: 6

Bài: THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN

Nuvola apps important.pngI/ MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Biết được một số thư viện chương trình con

2) Kỹ năng:

- Biết khai báo và sử dụng hàm CRT

- Khởi động được chế độ đồ hoạ.


Gnome-help.pngII/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1) Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ

2) Chuẩn bị của học sinh:

- Xem trước bài ở nhà, vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập, ..


Nuvola apps package edutainment.png III/ NỘI DUNG TIẾT DẠY

1) Ổn định lớp (1-2’): Ổn định và kiểm tra sĩ số.

2) Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra

3) Tiến trình tiết dạy:


Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 (15-17’): Tìm hiểu về thư viện CRT

1/ CRT

 • Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và kể tên các thủ tục có trong thư viện CRT.

- Các em hãy quan sát đoạn chương trình sau:

Begin
     Clrscr;
     Readln;
End.

- Biên dịch chương trình và Hỏi: Tại sao chương trình bị lỗi? Khắc phục như thế nào?Hỏi: Em hãy cho biết chức năng của lệnh Clrscr.

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các thủ tục khác tương tự như thủ tục xoá màn hình.

Hoạt động 2 (22-25’): Tìm hiểu thư viện Graph của ngôn ngữ lập trình Pascal.


2/ GRAPH

a) Các thiết bị và chương trình hỗ trợ đồ hoạ.

 • Chia lớp mỗi bàn một nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:

- Hỏi: Các dạng dữ liệu có thể hiển thị trên màn hình?

- Hỏi: Nhiệm vụ chính của Card màn hình là gì?

- Khi nói đến độ phân giải 640 x 480 là nói đến điều gì?

b) Khởi tạo chế độ đồ hoạ.

- Đưa cấu trúc chung của một thủ tục khởi tạo đồ hoạ. Procedure InitGraph (var driver, mode: integer; path: string);

- Giải thích thông số cho học sinh

- Cho học sinh thấy một ví dụ khởi động đồ hoạ.

- Sau khi kết thúc làm việc với chế độ đồ hoạ, để trở về chế độ văn bản ta gọi thực hiện thủ tục:

CloseGraph;


- Tập trung nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời. + Các thủ tục có trong thư viện CRT là: Clrscr (xoá màn hình), Textcolor (Đặt màu chữ trên màn hình), Textbackground (đặt màu nền cho màn hình), gotoxy (đưa con trỏ tới cột x và dòng y)


- Vì sử dụng thủ tục nhưng chưa sử dụng thư viện CRT.

- Thêm lệnh
Uses CRT;

- Quan sát giáo viên thực hiện sửa chương trình.

- Dùng để xoá màn hình.

- Tham khảo sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. + Đó là văn bản và hình ảnh

+ Là cầu nối giữa CPU và và màn hình khi thể hiện thông tin. + Là nói đến màn hình có 640 dòng và 480 cột.

- Quan sát theo dõi dẫn dắt của giáo viên.- Quan sát giáo viên thực hiện.

- Quan sát và so sánh giữa hai chế độ văn bản và đồ hoạ. + Thay phiên nhau thực hiện việc chuyển đổi giữa hai chế độ văn bản và đồ hoạ.


Nuvola apps korganizer.png IV/ CỦNG CỐ:

- Cho học sinh đứng tại chỗ nhắc lại những nôi dung sau:

+ Thư viện chương trình con cung cấp những chương trình con chuẩn nhằm mở rộng khả năng ứng dung nào?

+ Khởi động chế độ đồ hoạ. Chuyển từ chế độ màn hình đồ hoạ sang chế độ màn hình văn bản ta dung những thủ tục nào?


Hoat-dong.pngV/ DẶN DÒ:

- Về nhà các em đọc thêm bài đọc thêm âm thanh, chú ý đến các cách khai báo thủ tụcphát âm thanh và thủ tục tắt âm thanh SGK trang 118.


RÚT KINH NGHIỆM


Xem thêm

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.