Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 6 tiết 7, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này
GD.png


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Nuvola apps important.png I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU[sửa]

Biết phân loại chương trình con: hàm và thủ tục.

Biết gọi 1 thủ tục.

Biết gọi 1 hàm.

Biết vai trò của chương trình con trong lập trình.

Hiểu 1 số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn.


Gnome-help.png II. PHƯƠNG PHÁP[sửa]

Vấn đáp, thuyết trình, đọc SGK.


Nuvola apps package edutainment.png III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC[sửa]

Máy tính, giáo án, SGK, máy chiếu projecter.


Nuvola apps korganizer.png IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP[sửa]

1. Ổn định lớp:

2.Kiểm tra bài cũ:

3.Dẫn dắt váo bài:


Nội dung
Hoạt động Thầy - Trò
1.Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

2.Chương trình có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

3.Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn 1 kết quả ra.

4.Viết chương trình con (hàm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp nàyviết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn. Vì sao?

GV: Đưa ra câu hỏi chung cho cả lớp và gọi từng học sinh nhắc lại các khái niệm đã được học.

GV: Gợi ý bài tập 4 cho cả lớp nghe.

GV: Chia nhóm cho HS làm tất cả các bài tập.

GV: Sau đó gọi từng nhóm lên bảng sữa bài và từng nhóm nhận xét chéo nhau.

GV: Cuối cùng sửa lại cho tất cả các bài tập hoàn chỉnh.


Hoat-dong.pngV.CŨNG CỐ VÀ DẶN DÒ:[sửa]

Các khái niệm đã học.

Về nhà học bài và thực hành, tuần sau thi HKIIXem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này