Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 10, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuvola apps important.png I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU[sửa]

- Mục đích:

+ Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về kiểu xâu, làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đổi kiểu xâu thông qua thực hành.

- Yêu cầu: Học sinh phải thực hành lại các bài tập đã làm.

- Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, thuyết trình.

Gnome-help.png II. CHUẨN BỊ[sửa]

- Giáo viên: Giáo án, sách tham khảo, phòng máy.

- Học sinh: Học thuộc bài cũ và làm bài tập, chuẩn bị bài tập cho tiết thực hành.

Nuvola apps package edutainment.png III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP[sửa]

1. Ổn định lớp: 1 phút

- Điểm danh và nhắc nhở

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung thực hành:


Hoạt động thầy trò
Nội dung thực hành
Thời gian
Hỏi: - Gọi học sinh lên viết lại các chương trình cần cho việc thực hành
Giảng: Trong quá trình thực hành có thể học sinh gặp sự cố về chương trình dẫn đến treo máy. Hướng dẫn cách khắc phục.

Giảng: trong quá trình thực hành các em mắc phải một số lỗi thông thường như: lỗi cú pháp, không chạy được chương trình, nhập liệu sai... Theo dõi để sữa lỗi cho từng học sinh.A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU

- Trình bày mục đích, yêu cầu bài học

- Thao tác bật, tắt máy.

- Các bước để soạn thảo, lưu và chạy chương trình.

Có thể thao tác mẫu cho học sinh trước 1 lần.

Soạn thảo chương trình và chạy chương trình cho bài tập sau:

Bài tập 2:Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường)

Bài tập 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự ‘anh’ bằng cụm kí tự ‘em’.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN

Theo dõi và giám sát học sinh thực hành có đúng theo yêu cầu hay không, nhắc và sữa lỗi trong quá trình soạn thảo và chạy chương trình. Thao tác mẫu và giải thích từng câu lệnh thực hiện. Sữa từng bài, chỉ ra các lỗi và các sai sót thường gặp, cách khắc phục. Thao tác lại từng bước thực hiện.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

Hướng dẫn cách lưu và đặt tên chương trình cho các bài tập trong tiết thực hành này. Cách tắt máy. Giải đáp thắc mắc cho học sinh. Kiểm tra thiết bị máy móc phòng máy trước khi ra về.

10 phút


23 phút


7 phút

4. Củng cố: 4 phút

- GV chốt lại các ý chính cần ghi nhớ, các lỗi thường gặp và nhận xét về tiết thực hành.

5. Dặn dò :

- Về nhà học thuộc bài, xem bài mới .

Nuvola apps bookcase.pngIV –Rút kinh nghiệm[sửa]

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.