Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 7, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Nuvola apps important.png A. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức: tiếp tục củng cố cho học sinh những khái niệm về chương trình con: thủ tục, hàm, tham số giái trị, tham số biến, tham số hình thức, biến toàn cục, biến cục bộ.

2. Kĩ năng:

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập trình giải quyết một số bài toán đơn giản.

+ Rèn luyện học sinh có được những kĩ năng cơ bản trong việc tổ chức và sử dụng chương trình con trong lập trình.

3. Thái độ: tích cực trong học tập, hứng thú tiếp thu kiến thức mới.


Gnome-help.png B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh[sửa]

+ Gíao viên: giáo án, phòng máy…

+ Học sinh: SGK, vở ghi, chuẩn bị bài trước ở nhà.

Nuvola apps package edutainment.png C. Tiến trình dạy học[sửa]

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1

Ổn định lớp

Để mô tả hay quản lý điểm hay tam giác ta dùng kiểu dữ liệu nào?

Khi biết toạ độ ba đỉnh của một tam giác thì ta có thể tìm được những yếu tố nào? -> Mỗi yếu tố là một chương trình con trong lập trình -> Theo yêu cầu của đề bài ta cần xây dựng những chương trình con nào?Hãy tìm hiểu và thảo luận chương trình ở câu b và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Tại sao các chương trình con: Kh_cach, chuvi, dientích, đều là hàm mà không là thủ tục?

Tại sao các hàm trên trả về cho ta một số thực?

Câu 2: Tại sao các chương trình con hienthi, tinhchat, dacanh lại là thụ tục mà không là hàm?

Yêu cầu học sinh copy bài chuẩn bị ở nhà vào máy (hay giáo viên chuẩn bị sẵn) và tiến hành kiểm tra lỗi và chạy thử.

Quan sát giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn.

- Chào giáo viên

- Báo cào sĩ số lớp Tra lời

Độ dài của của các cạnh, chu vi, diện tích, tính chất của tam (đều, cân hay) vuông của tam giác đó.

Trả lời:

+Procedure daicanh(var R:tamgiac, var a,b,c: real);

+ function chuvi (var R:tamgiac):real;

+ function dientich (var R:tamgiac):real;

+ function kh_cach (var P,Q: Diem):real;

+ Procedure hienthi (var R:tamgiac);

+ Procedure tinhchat (var R:tamgiac, var deu,can,vuong: boolean);


Trả lời: trả về giá trị qua tên hàm.

Do khoảng các hai điểm có thể là số thực -> chuvi, dientich cũmg có thể là số thực.

Không trả về một giá trị cụ thểThực hành trên máy tínhHoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 2

- Phân tích bài toán:

+ Input là gì?


+ Output là gì?


+ Input và Output nằm ở đâu?

->Vì vậy để lập trình giải bài toán ta cần có những thao tác nào?

Hướng giải quyết bài toán:

+ Bài toán cần có những chương trình con nào? Có thể khai thác ở đâu?

+ Các thao tác đọc tệp văn bản.

+ Các thao tác đếm các loại tam giác.

+ Các thao tác để ghi kết quả đạt được.

-> Các thao tác thực hiện trên chương trình chính( sử dụng máy chiếu hoặc ghi lên bảng):

- khởi tạo các biến đếm.

- Mở tệp tamgiac.dat để đọc.

- Đọc số N.

- Từ dòng 1 đến dòng N thực hiện các thao tác

+ Đọc 6 số vào 6 biến (readln(T.A.x,T.A.y,T.B.x,T.B.y,T.C.x,T.C.y))

+ Gọi thủ tục tính chất.

+ Kiểm tra điều kiện và đếm.

-Mở tệp tamgiac.out để ghi kết quả.

Yêu cầu học sinh lập trình giải bài toán.

Quan sát và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Hướng dẫn học sinh chạy thử và kiểm tra chương trình trên tệp có sẵn bằng cách đổi tên tệp tamgiac.dat thành các tên tệp có sẵn.

Dòng đầu tiên chứa số N

N dòng tiếp theo chứ toạ độ ba đỉnh của tam giác.

Dòng đầu là số tam giác đều

Dòng thứ hai là số tam giác cân (không đều).

Dòng thứ ba là số tam giác vuông.

Trả lời: nằm trong hai tệp có tên là tamgiac.dat và tamgiac.out.


Cần 3 chương trình con: kh_cách, daicanh, tinhchat.(sử dụng các chương trình có sẵn ở câu b).


Theo dõi

Thực hành trên máy

Hinh1.png


Chạy thử và kiểm tra lỗi. Kiểm tra chương trình với các tệp thông số có sẵn và đối chiểu kết quả.


Nuvola apps korganizer.png D. Củng cố[sửa]

Để mô tả và quan lý điểm hay tam giác.. ta dùng kiểu dữ liệu bảng ghi sẽ làm việc khai báo các tham số hình thức của chương trình con ngắn gọn, sáng sủa, dễ hiểu hơn.

Hoat-dong.pngE. Hướng dẫn về nhà[sửa]

Các em về nhà tiếp tục thực hành và xem trước bài 19 thư viện chương trình con chuẩn tiếp sau các em sẽ học.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này