Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 5, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

ĐV: TRƯỜNG THPT ĐỊNH AN

Nuvola apps important.png A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU[sửa]

- Kiến thức:

+ Củng cố cho học sinh những hiểu biết về kiểu xâu.

+ Cung cấp cho học sinh một vài thuật toán cơ bản và đơn giản thường gặp trong xữ lý văn bản.

- Kỹ năng:

+ Làm việc với xâu trong lập trình.

+ Bước dầu viết được một số thuật toán kiêu xâu quen thuộc bằng Pascal.

+ Góp phần hình thành và rèn luyện tư duy lạp trình, tác phong của người lập trình.

Gnome-help.png B- CHUẨN BỊ:[sửa]

GV cần viết các chương trình chạy hoàn chỉnh xãy ra trong bài thực hành để chiếu và phân tích cho HS xem khi cần thiết.

Nuvola apps korganizer.png C- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC[sửa]

+ Phòng thực hành vi tính.

+ Máy chiếu (nếu có).

Nuvola apps package edutainment.png D- NỘI DUNG[sửa]

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV: chia lớp thành 8 nhóm (nên chia trước buổi thực hành để khỏi chiếm nhiều thời gian của HS).

- GV: củng cố những kiến thức cơ bản về kiểu xâu cho HS bằng cách đặt một vài câu hỏi đơn giản và gọi đại diện của các nhóm trả lời, nhận xét . (Lưu ý: nên dành khoảng 5 phút trở lại).

- GV: dẫn đề vào nội dung chính của bài thực hành và gọi 1 em HS có giọng khoẻ đọc to yêu cầu của Bài 1.

- GV: cho ví dụ hoặc gọi HS cho ví dụ về xâu đối xứng – palindrome và vd không phải là xâu palindrome.

- GV: nhắc HS liên tưởng đến ví dụ ở bài học lý thuyết.

- GV: yêu cầu nhóm dọc và phân tích sơ lược chương trình được yêu cầu gõ và chạy thử của câu a, sau đó thực hiện gõ nhanh chương trình và chạy thử.

- GV: đối với câu b, phải gợi ý cho HS bằng những câu hỏi gợi mỡ để HS hình thành nên dàn ý (mã giả) như:

+ Hãy nhận xét về các cặp kí tự ở vị trí đối xứng nhau trong một xâu palindrome.

+ Ký tự ở vị trí thứ nhất đối xứng với ký tự nào?

+ Ký tự ở vị trí thứ i đối xứng với ký tự nào?

- GV: nhắc nhỡ những điểm sai và rút kinh nghiệm cho HS. Sau đó nêu một số trường hợp thực hiện chạy được chương trình để nhóm khác học hỏi sao cho tiết TH trở nên sôi nỗi. Tạo không khí đoàn kết, học hỏi lẫn nhau.

- GV: nhận xét kết quả của bài 1, tao không khí vui vẽ giảm bớt căng thẳng để dẫn đề qua Bài 2.

- GV: tương tự như bài 1, GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu của bài 2 và tiến hành đặt câu hỏi phân tích.

- GV: nhắc HS trong TP co dùng hàm ord(ch) cho giá t rị mã ASCII thập phân của ch


- GV: nếu có thời gian nhiều thì hướng dẫn HS có thể dùng mảng để ghi nhận lần xuất hiện của S

- GV: đối với câu 3, cần nhắc HS cách tìm vị trí một xâu con, xoá một xâu con, chèn một xâu con bằng những câu hỏi gợi ý và gọi HS nêu cú pháp của các cách trên.

- GV:cho hs xây dựng dàn ý kem theo các gợi ý.


- GV: cho HS thực hiện chương trình và tổng kết nhận xét.

- GV: có thể cho điểm những nhóm, thành viên tích cực thực hành và có chương trình chạy tốt. (nên chú ý khuyết khích những đối tượng TB va yếu).

- HS: ngồi đúng vị trí nhóm và ổn định.


- HS: chú ý câu hỏi và trả lời.
- HS: đứng dậy dọc yêu cầu của Bài 1.


- HS: cho ví dụ.


- HS: liên tưởng và hình thành nên thuật toán.

- HS: làm theo yêu cầu câu a (nhập nhanh).

- HS: trả lời theo suy nghĩ và xây dựng dàn ý, nêu ý kiến để GV nhận xét và tiến hành thực hiện theo yêu cầu đề Bài 1(câu b). Đoạn chương trình đáp ứng yêu cầu :

Var 2.png


- HS: cần cử đại diện nhóm học hỏi các bài làm của nhóm khác, hoặc đặt câu hỏi trực tiếp với giáo viên.


- HS: nghe giảng và xây dựng dược dàn ý:

Khaibao1.png- HS: trả lời và nêu cú pháp Pos, delete, ínsert để xử lý xâu con.- HS: xây dựng dàn ý có thể là:

Khai bao2.pngNuvola apps kig.png E-CỦNG CỐ:[sửa]

- Nhắc các trường hợp mắc lỗi trong ký thuật gõ cú pháp lệnh và lỗi sai trong giãi thuật kiểu xâu.

- Cũng cố các nội dung chính và kỹ năng của buổi thực hành.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này