Thảo luận:Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 5, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi đề nghị là chúng ta tránh dùng những thuật ngữ kiểu cổ điển như: tệp (thay bằng "tập tin", và nên có kèm theo từ tiếng Anh trong ngoặc, ví dụ: tập tin (file), kiểu mảng (array) ...

Điều này sẽ giúp học sinh sau này tiếp xúc sách vở tiếng Anh thuận tiện hơn. Xu thế thời số hóa, nên hòa nhập bằng cách hạn chế dùng thuật ngữ riêng.

Minhtuanht, 18:12, 8/9/2011 (UTC)