Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 11, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuvola apps important.png I. Mục tiêu

1./ Kiến thức:Giúp học sinh hiểu các thao tác xử lý xâu, cách tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn

Củng cố các khái niệm về chương trình con. 2./ Kỹ năng: Biết cách tổ chức và sử dụng chương trình con khi lập trình giải một bài toán.

3./ Thái độ: Phát huy tính tích cực của học sinh, rèn luyện tính tổ chức của học sinh.

Gnome-help.png II. Đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học

1./ Chuẩn bị của giáo viên: Máy chiếu Projector, phòng máy thực hành, phấn, bảng…

2./ Chuẩn bị của học sinh: SKG, bài thực hành (HS chuẩn bị trước), … 3./ Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp.

Nuvola apps package edutainment.png III. Hoạy động dạy học

1./ Tổ chức lớp: On định lớp và kiểm tra sỉ số.

2./ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3./ Tiến trình tiết dạy:

  • Hoạt động 1:

- Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách giải quyết bài toán trước khi thực hành trên máy.

Hoạt động của Thầy – Trò
Nội dung
+ GV: Các em hãy xem mục 2a và cho biết tác dụng của thủ tục trên dùng để làm gì?

- HS: Đọc mục 2a, suy nghĩ và trả lời trong khoảng thời gian là 5 phút.

+ GV: Tại sao s1 là tham số giá trị còn s, s2 là tham số biến ?

- HS: Trả lời câu hỏi của GV.


+ GV: Các em đọc mục 2b và cho biết hàm gotoxy(x,y) dùng để làm gì ? Hàm delay(n) dùng để làm gì ?

- HS: Trả lời câu hỏi của giáo viên.

+ GV: Hàm Keypressed không có tham số và trả về giá trị True khi có một phím bất kỳ được gõ.

+ Thủ tục CatDan(s1,s2) tạo nên xâu s2 từ xâu s1 nhận ở đầu vào, sao cho s2 chính là trạng thái tiếp theo nếu hình dung s1 du\ịch sang trái 1 vị trí trong chuyển dịch vòng tròn.

+ Thủ tục CanGiua(s) thêm một số dấu cách ở đầu một xâu sao cho khi đưa ra màn hình dòng chữ của xâu s nằm giữa màn hình.

+ Do ta cần xuất s, s2 ra màn hình nên phải dùng biến var để lưu chuỗi s và s2.

+ Hàm gotoxy(x,y): chuyển con trỏ màn hình đến vị trí cột x dòng y trên màn hình.

+ Hàm daley(n): dừng trạng thái của màn hình trong n mili giây.  • Hoạt động 2: Cho HS thực hành trên máy tính.

- Mục tiêu: Giúp học sinh kiểm tra đoạn chương trình vừa mới tìm hiểu và kiểm nghiệm kết quả mình suy nghĩ với thực tiễn.


Hoạt động của Thầy
– Trò
Nội dung
+ GV: Quan sát các em học sinh thực hành và chỉ cho các em học sinh chưa hiểu.

- HS: Thực hành nhập nội dung chương trình mục 2c, nếu có chổ nào khó hiểu thì hỏi giáo viên.

+ Học sinh thực hành nhập chương trình 2c vào máy tính và cho chạy thự chương trình.


4./Củng cố: Nói lại cách sử dụng thủ tục trong 1 chương trình, tại sao ta cần sử dụng thủ tục khi lập trình.

5./ Dặn dò: Các em về đọc tiếp mục 2c và suy nghĩ thuật toán giải bài toán 2c nhằm phục vụ cho tiết thực hành sau được tốt hơn.

Xem thêm

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.