Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 11, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1./ Kiến thức:Giúp học sinh hiểu các thao tác xử lý xâu, cách tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn

Củng cố các khái niệm về chương trình con. 2./ Kỹ năng: Biết cách tổ chức và sử dụng chương trình con khi lập trình giải một bài toán.

3./ Thái độ: Phát huy tính tích cực của học sinh, rèn luyện tính tổ chức của học sinh.

Gnome-help.png II. Đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học[sửa]

1./ Chuẩn bị của giáo viên: Máy chiếu Projector, phòng máy thực hành, phấn, bảng…

2./ Chuẩn bị của học sinh: SKG, bài thực hành (HS chuẩn bị trước), … 3./ Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp.

Nuvola apps package edutainment.png III. Hoạy động dạy học[sửa]

1./ Tổ chức lớp: On định lớp và kiểm tra sỉ số.

2./ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3./ Tiến trình tiết dạy:

  • Hoạt động 1:

- Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách giải quyết bài toán trước khi thực hành trên máy.

Hoạt động của Thầy – Trò
Nội dung
+ GV: Các em hãy xem mục 2a và cho biết tác dụng của thủ tục trên dùng để làm gì?

- HS: Đọc mục 2a, suy nghĩ và trả lời trong khoảng thời gian là 5 phút.

+ GV: Tại sao s1 là tham số giá trị còn s, s2 là tham số biến ?

- HS: Trả lời câu hỏi của GV.


+ GV: Các em đọc mục 2b và cho biết hàm gotoxy(x,y) dùng để làm gì ? Hàm delay(n) dùng để làm gì ?

- HS: Trả lời câu hỏi của giáo viên.

+ GV: Hàm Keypressed không có tham số và trả về giá trị True khi có một phím bất kỳ được gõ.

+ Thủ tục CatDan(s1,s2) tạo nên xâu s2 từ xâu s1 nhận ở đầu vào, sao cho s2 chính là trạng thái tiếp theo nếu hình dung s1 du\ịch sang trái 1 vị trí trong chuyển dịch vòng tròn.

+ Thủ tục CanGiua(s) thêm một số dấu cách ở đầu một xâu sao cho khi đưa ra màn hình dòng chữ của xâu s nằm giữa màn hình.

+ Do ta cần xuất s, s2 ra màn hình nên phải dùng biến var để lưu chuỗi s và s2.

+ Hàm gotoxy(x,y): chuyển con trỏ màn hình đến vị trí cột x dòng y trên màn hình.

+ Hàm daley(n): dừng trạng thái của màn hình trong n mili giây.  • Hoạt động 2: Cho HS thực hành trên máy tính.

- Mục tiêu: Giúp học sinh kiểm tra đoạn chương trình vừa mới tìm hiểu và kiểm nghiệm kết quả mình suy nghĩ với thực tiễn.


Hoạt động của Thầy
– Trò
Nội dung
+ GV: Quan sát các em học sinh thực hành và chỉ cho các em học sinh chưa hiểu.

- HS: Thực hành nhập nội dung chương trình mục 2c, nếu có chổ nào khó hiểu thì hỏi giáo viên.

+ Học sinh thực hành nhập chương trình 2c vào máy tính và cho chạy thự chương trình.


4./Củng cố: Nói lại cách sử dụng thủ tục trong 1 chương trình, tại sao ta cần sử dụng thủ tục khi lập trình.

5./ Dặn dò: Các em về đọc tiếp mục 2c và suy nghĩ thuật toán giải bài toán 2c nhằm phục vụ cho tiết thực hành sau được tốt hơn.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.