Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 2, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đơn vị: Trường THCS Ngô Sĩ Liên

Nuvola apps important.png I. Mục tiêu:[sửa]

1. Kiến thức:

- Làm quen với các dịch vụ chủ yếu của Turbo Pascal trong việc soạn thảo, lưu chương trình và thực hiện chương trình.

2. Kĩ năng:

- Bước đầu biết phân tích và hoàn thành một chương trình đơn giản trên Turbo Pascal.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành.

Gnome-help.png II. Đồ dùng dạy - học:[sửa]

1. Chuẩn bị của Giáo Viên:

- Phòng máy vi tính đã được cài đặt đầy đủ Turbo Pascal, máy chiếu Projector để hướng dẫn.

2. Chuẩn bị của Học Sinh:

- Sách giáo khoa, sách bài tập và bài tập đã làm ở nhà.


Nuvola apps package edutainment.png III. Hoạt động dạy - học:[sửa]

a. Mục tiêu:

- Học sinh soạn được chương trình và lưu chương trình vào đĩa.

- Biên dịch và thực hiện được chương trình.

- Nhập được dữ liệu và kiểm định kết quả của chương trình.

b. Nội dung:

- Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật được nhập từ bàn phím.

c. Các bước tiến hành:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Định hướng để Học sinh phân tích bài toán:

- Dữ liệu vào.

- Dữ liệu ra.

- Cách tính.

2. Yêu cầu Học sinh soạn chương trình và lưu trên đĩa:

- Quan sát và hướng dẫn Học sinh trong lúc thực hành.

3. Yêu cầu Học sinh nhập dữ liệu và thông báo kết quả: a = 9 b = 3

1. Phân tích theo yêu cầu của Giáo viên:

- Dữ liệu vào: Chiều dài a, chiều rộng b của hình chữ nhật.

- Dữ liệu ra: diện tích s, chu vi cv.

- Cách tính: s = a x b, cv = (a + b) x 2

2. Thực hiện các yêu cầu của Giáo viên:

- Soạn chương trình.

- Bấm phím F2, gõ tên file để lưu.

- Bấm phím ALT - F9 để dịch lỗi cú pháp.

- Bấm phím CTRL - F9 để thực hiện chương trình.

3. Nhập dữ liệu theo yêu cầu của Giáo viên:

- Thông báo kết quả cho Giáo viên.Nuvola apps korganizer.png IV. Đánh giá cuối bài.[sửa]

1. Những nội dung đã học:

- Các bước để hoàn thành một chương trình.

•Phân tích bài toán để xác định dữ liệu vào, dữ liệu ra.

•Xác định thuật toán.

•Soạn chương trình vào máy.

•Lưu trữ chương trình.

•Biên dịch chương trình.

•Thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

2. Câu hỏi và bài tập về nhà:

- Làm các bài tập 7, 8, 9, 10 (SGK - Trang 36).

•Soạn chương trình.

•Dịch lỗi và thực hiện.

•Nhập dữ liệu và kiểm tra kết quả.

- Đọc trước nội dung bài: Cấu trúc rẽ nhánh (SGK - Trang 38).

Xem Phụ lục B (SGK - Trang 122): Môi trường Turbo Pascal.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.