Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 12, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nuvola apps important.png I. Mục đích yêu cầu[sửa]

- Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình.

- Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

- Tổ chức những hoạt động trong phòng máy để học sinh có được các kĩ năng cơ bản trong việc tổ chức và sử dụng chương trình con trong lập trình.

Gnome-help.png II. Phương pháp và phương tiện dạy học[sửa]

- Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp.

- Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phông chiếu hoặc bảng, phòng thực hành.

Nuvola apps package edutainment.png III. Nội dung và tiến trình lên lớp[sửa]

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến hành bài mới:

Nội dung
Hoạt động của GV và HS
Bài tập 1: Viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80.

Uses crt.png

Bài tập 2: Nhập một xâu ký tự biến đổi xâu ký các ký tự hoa thành ký tự thường và ngược lại.

Giải:

Program biendoixaukytu.png

Bài tập về nhà: Lập chương trình đếm số lần xuất hiện của mỗi loại kí tự trong một xâu kí tự.

GV: Cho bài tập ( làm tiếp theo bài tiết trước)

+ Hướng dẫn học sinh đưa ra giải thuật .

+ Giáo viên hướng dẫn cách viết .

Hướng dẫn cách khai báo xâu ký tự:

Cách 1 : gián tiếp .


TYPE.png

Cách 2: Trực tiếp .

VAR bien 1 5.png


GV: cho học sinh giải bài trên máy.

HS: thực hành trên máy.

GV: hướng dẫn học sinh sửa lỗi.
GV: Cho bài tập :

+ Học sinh đưa ra giải thuật .

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh giải thuật và cách viết chương trình.

+ Học sinh thực hành trên máy.
4.Củng cố, dặn dò

Về nhà xem lại bài và làm bài tập.


Nuvola apps korganizer.pngIV. Rút kinh nghiệm[sửa]

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.