Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 6 tiết 1, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giáo viên soạn: NGUYỄN CHÍ VẸN

NGUYỄN TƯỜNG DUY

Đơn vị: Trường THPT Đông Thái

Bài 17 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI

Nuvola apps important.png I. MỤC TIÊU[sửa]

1. Kiến thức

- Biết được khái niệm chương trình con

- Biết được ý nghĩa của chương trình con, sự cần thiết phải viết một chương trình thành các chương trình con.

- Biết được cấu trúc của chương trình con.

- Phân biệt được 2 loại chương trình con là hàm và thủ tục.

2. Kĩ năng

- Nhận biết các thành phần trong phần đầu của thủ tục.

- Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong phần đầu của thủ tục

- Nhận biết được cách khai báo hai loại chương trình con cùng với tham số hình thức của chúng.

3. Thái độ

- Rèn luyện phẩm chất của người lập trình như tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, tuân thủ yêu cầu vì một công việc chung.

Gnome-help.png II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy vi tính, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ, máy chiếu Overhead, bìa trong, bút dạ.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Sách giáo khoa

Nuvola apps package edutainment.png III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC[sửa]

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về chương trình con và ích lợi của việc sử dụng chương trình con khi lập trình.

a. Mục tiêu:

- Học sinh biết được khái niệm chương trình con và lợi ích của việc viết chương trình có sử dụng chương trình con khi lập trình.

b. Mở bài

- Khi viết chương trình giải các bài toán phức tạp, chương trình thường rất dài, người đọc rất khó nhận biết được chương trình thực hiện công việc gì vấn đề đặt ra là phải cấu trúc chương trình như thế nào để dễ đọc dễ hiểu. Mặt khác việc giải quyết các bài toán lớn thường đòi hỏi phải phân thành nhiều bài toán con, vì vậy khi lập trình cần phải chia chương trình thành nhiều chương trình con.

c. Nội dung

- Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định có thể được thực hiện ở nhiều vị trí trong chương trình.

- Lợi ích của việc sử dụng ct con:

+ Chương trình dễ đọc, dễ hiểu dễ kiểm tra phát hiện lỗi, và sửa sai.

+ Có thể giao cho nhiều người cùng viết một chương trình.

+ Tránh việc lặp đi việc lặp đi lặp lại một nhóm lệnh khi nhóm lệnh được thực hiện nhiều lần khác nhau trong chương trình.

d. Tiến hành:


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Tìm hiểu ý nghĩa và khái niệm của ctc:

- Chiếu hai chương trình con được viết sẵn: (Có sẵn trong SGK), một chương trình không sử dụng ctc, một ct có sử dụng ctc.

- Gọi 1 HS nhận xét về tính ngắn gọi và dễ hiểu của 2 ct?

- Khi nào nên sử dụng ct con?


- Yêu cầu học sinh cho biết kn của chương trìng con?

2. Phân loại ctc

- Có mấy loại ctc? gọi tên của chúng?

- Các em đã sử dụng hàm và thủ tục chưa? lấy một số hàm và thủ tục đã được học?

- Ý nghĩa của hàm và thủ tục?
3. Cấu trúc của chương trình con:

- Giới thiệu cấu trúc chung của ctc

<Phần đầu>

<[phần khai báo]>

<phần thân>

- Yêu cầu hs so sánh với cấu trúc của ct chính.


- Yêu cầu hs giải thích phần khai báo, phần thân ctc?


- GV diễn giảng: Phần đầu ctc có tên ctc các tham số ctc các tham số này được gọi là tham số hình thức, khi dùng chương trìng con ta phải truyền tham số cho chúng, tham số được truyền vào đgl tham số thực sự.

4. Thực hiện ctc

- Để sử dụng hàm và thủ tục các em thường viết ở đâu và viết như thế nào?


- Học sinh quan sát 2 ctc được giáo viên đưa ra, nhằm so sánh trong đầu về sự khác biệt của 2 ct này.


- Nhận xét ct có sử dụng ctc, ngắn gọi dễ hiểu hơn so với ct không sử dụng ctc

- Đối với bài toán lớn, nhiều người viết, ct dài cần chia ra nhiều đoạn, có nhiều lệnh lặp đi lặp lại khi đó nên sử dụng ctc.

- HS đọc SGK và trả lời.


2. HS tham khảo SGK và trả lời.

- Có hai loại chương trình con: hàm và thủ tục.

- Hàm và thủ tục chuẩn

- VD: Hàm sqrt(), hàm abs(), length(), …

- Hàm sử dụng một số thao tác nào đó và trả về một giá trị kiểu đơn giản thông qua tên hàm.

- Thủ tục thực hiện các thao tác nhất định, nhưng không trả về giá trị thông qua tên của nó.

3. Quan sát cấu trúc của chương trình chính.


- Giông như kiểu khai báo của chương trình chính.

- Khác nhau: Phần đầu của chương trình con là bắt buộc phải có.

- Phần khai báo có thể là biến, hằng,…

- Phân thân là một dãy lệnh thực hiện nhiệm vụ nhất định của ctc.

- Viết trong ct chính, viết thủ tục kèm theo các tham số và kết thúc là dấu chẩm phẩy (;). Viết hàm trong lệnh nào đó hoặc trong thủ tục, hàm không được viết như lệnh.
Nuvola apps korganizer.png IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI[sửa]

1. Những nội dung đã học

- Ctc đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt là trong lập trình có cấu trúc.

- Các lơị ích cơ bản của ctc.

- Có hai loại ctc

- Cấu trúc của ctc

- Ctc được gọi thông qua tên của nó.

2. Câu hỏi và bài tập về nhà

- Đọc trước nội dung bài: Ví dụ về cách viết và sử dụng ctc, sách giáo khao trang 96.

---------Hết-------


Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.