Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 6 tiết 6, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trường THPT U Minh Thượng

Nguyễn Phương Quyết

Nguyễn Nhân Dương


Bài 7: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI


Nuvola apps important.png I.MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU[sửa]

1. Kiến Thức

- Nắm được khái niệm chương trình con

- Sự khác biệt giữa hàm và thủ tục

- Phân biệt sự giống và khác nhau về cấu trúc của chương trình và chương trình con.

- Biết được mối quan hệ giữa tham số hình thức và tham số thực sự.

- Biến cục bộ: Cách khai báo biến và phạm vi sử dụng.

2. Kỹ năng:

Chưa đòi hỏi kỹ năng cụ thể

3. Thái độ:

Tiếp tục rèn luyện phẩm chất của người lập trình và tinh thần tập thể.


Gnome-help.png II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯONG TIÊN[sửa]

- Thuyết trình và vấn đáp

- Máy vi tính, máy chiếu.


Nuvola apps package edutainment.pngIII. NỘI DUNG[sửa]

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HOC SINH
Hoạt động 1: Khái niệm chương trình con

GV: Đưa ra bài toán tổng 4 lũy thừa trong SGK

GV: chiếu bằng máy chiếu chương trình của bài toán trên

GV: trong chương trình trên có những khối lệnh nào được viết tương tự nhau?

GV: Dẩn dắt học sinh hình thành tư duy về lập trình có cấu trúc và đi đến khái niệm chương trình con.

*Khái Niệm: Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình

Hoạt động2: Phân loại và cấu trúc của chương trình con

* Phân loại

GV:Đưa ra một số hàm và một số thủ tục đã học

GV: Cho HS nhận thấy được sư khác biệt giữa hàm và thủ tục?

GV: Hình thành phân loại chương trình con.

+ Hàm là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó

+ Thủ tục là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó nhưng không trả về một gí trị qua tên của nó.

* Cấu trúc chương trình con

GV: Trình bài cấu trúc một chương trình?

GV: Dùng máy chiếu để chiếu cấu trúc của một chương trình con lên bảng

GV: So sánh cấu trúc của mot chương trình con và cấu trúc của một chương trình

GV: Chính xác hoá kiến thức

* Tham số hình thức,biến toàn bộ , biến toàn cục

GV: Khái quát hoá cho Hs nhận biết được

- Tham số hình thức là gì? Đóng vai trò gì?

- Biến toàn cục và biến cục bộ là gì? Được khai báo ở đâu?

* Thực hiện chương trình con

GV: Giải thích cho học sinh thấy được chương trình con chỉ có thể thực hiện khi có lời gọi nó. Đồng thời cũng chỉ ra tham số thự sự là gì.

HS:Nêu thuật toán của bài toán


HS: Quan sát chương trình và trả lời câu hỏi


HS: Chú ý lắng nghe


HS: Ghi khái niệm

HS: Chú ý


HS: So sánh và trả lời


HS: Ghi bài
HS: trả lời

HS: Chú ý và suy nghĩ


HS: Trả lời câu hỏi
HS: Chú ý lắng nghe và trả lời


Nuvola apps korganizer.png IV. CỦNG CỐ[sửa]

- Giáo viên khái quát lại chương trình con và phương hướng xây dựng chương trình có cấu trúc.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Tin học 11, La Chí Dũ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang
Tiết 1 BTTHtiet01_VinhBinhBac
Tiết 2 BTTHtiet02_NgoSiLien
Tiết 5 BTTHtiet05_DinhAn
Tiết 6 BTTHtiet06_VinhTuy
Tiết 7 BTTHtiet07_VanKhanh
Tiết 10 BTTHtiet10_TTKTTHHNHonDat
Tiết 11 BTTHtiet11_ThanhTay
Tiết 12 BTTHtiet12_MinhThuan2
Tiết 14 BTTHtiet14_NamYen
Tiết 15 BTTHtiet15_MyHiepSon
Tiết 16 BTTHtiet16_VinhHoaHungBac
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
Tiết 2 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Tiết 3 KHAI BÁO BIẾN
Tiết 5 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
CHƯƠNG 3
Tiết 2 CẤU TRÚC LẶP
CHƯƠNG 4
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG
Tiết 3 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC - KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC -KIỂU MẢNG (TT)
Tiết 9 BÀI TẬP
CHUƠNG 5 TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 1 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP
Tiết 2 THAO TÁC VỚI TỆP
CHƯƠNG 6
Tiết 1 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 3 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
Tiết 4 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (TIẾP THEO)
Tiết 5 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN
Tiết 6 CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
Tiết 7 BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.