Các bài giảng chuyên đề Lập trình

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các bài giảng chuyên đề Lập trình
Bìa sách
Tên nguyên tác Các bài giảng chuyên đề Lập trình
Năm xuất bản 2002
Tác giả Lê Minh Hoàng
Nhà xuất bản tên nhà xuất bản
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ Ngôn ngữ nguyên tác
Số trang 258

Mục lục[sửa]

. GIỚI THIỆU

1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1.1. CHỈNH HỢP LẶP

1.2. CHỈNH HỢP KHÔNG LẶP

1.3. HOÁN VỊ

1.4. TỔ HỢP

2. PHƯƠNG PHÁP SINH (GENERATE)

2.1. SINH CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI N

2.2. LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN TỬ

2.3. LIỆT KÊ CÁC HOÁN VỊ

3. THUẬT TOÁN QUAY LUI

3.1. LIỆT KÊ CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI N

3.2. LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN TỬ

3.3. LIỆT KÊ CÁC CHỈNH HỢP KHÔNG LẶP CHẬP K

3.4. BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ

3.5. BÀI TOÁN XẾP HẬU

4. KỸ THUẬT NHÁNH CẬN

4.1. BÀI TOÁN TỐI ƯU

4.2. SỰ BÙNG NỔ TỔ HỢP

4.3. MÔ HÌNH KỸ THUẬT NHÁNH CẬN

4.4. BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

5. DÃY ABC

Download[sửa]

Liên kết đến đây