Protocol:Cài đặt MySQL cho Windows

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần mềm[sửa]

Bạn có thể download mySQL for Windows tại địa chỉ: http://www.mysql.com/downloads/index.html.

Phiên bản hiện tại vào thời điểm bài tutorial này được viết là version 3.23, bạn có thể download trực tiếp tại đây: http://www.mysql.com/Downloads/MySQL-3.23/mysql-3.23.46-win.zip (12Mb).

Các bước tiến hành[sửa]

Cài đặt mySQLCác bước chi tiết cài đặt mySQL được minh hoạ như sau (tôi dùng Win98SE và mySQL 3.23.42 for Windows)

  1. Bước 1: Sau khi download mySQL, unzip các file vài một thư mục nào đó và chạy file setup.exe để bắt đầu cài đặt (xem hình bên). Bạn nhấn Next hai lần để sang bước 2.
  2. Bước 2: Bạn chọn thư mục để cài đặt mySQL, mặc định là C:\mysql. Nhấn Next để sang bước tiếp theo.
  3. Bước 3: Bạn chọn phần Custom và nhấn Next để sang bước tiếp theo.
  4. Bước 4: Bạn nhấn Next để sang bước tiếp theo, và tiếp tục nhấn Next để bắt đầu cài đặt mySQL.
  5. Bước 5: Sau khi mySQL đã cài đặt xong, bạn hãy chạy file winmysqladmin.exe trong thư mục C:\mysql\bin. Nếu là lần đầu tiên bạn chạy file này sau khi cài đặt, một hộp thoại sẽ hiện lên hỏi username và password của của người quản lý mySQL. Bạn nhập vào username và mật mã tuỳ bạn chọn (tôi chọn username là root và mật mã là password).
  6. Sau bước này, một icon hình đèn giao thông sẽ xuất hiện trên system tray của bạn. Nếu đèn hiệu đang ở màu xanh thì xem như mọi chuyện đã êm đẹp.

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây