Vài cách diệt virus autorun hiệu quả

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Virus autorun chắc bạn nào dùng windows đều đã từng bị virus autorun làm cho bực mình! (mỗi khi muốn mở ổ đều phải nhấn chuột phải). Dưới đây tôi sẽ đưa ra cho các bạn vài cách để tiêu diệt loại virus này một cách hiệu quả (thậm chí là tuyệt đối!)

Cách 1:[sửa]

Tại cửa sổ run đánh: cmd cd\ dir *:\autorun.inf/a trong đó * là ổ mà bạn muốn kiểm tra tham số a là cho hiện ra những file ẩn, nếu như ổ của bạn có virus autorun thì sẽ hiện ra 1 file ở đó có 1 đuạn mã mà bạn chỉ cần sửa đoạn mã đó như sau:


[AutoRun]
open=setup.exe
icon=setup.exe,0

Sau đó các bạn save nó lại rồi khởi động lại máy phải lưu ý với các bạn 1 điều là cách này không được hiệu quả lắm!

Cách 2:[sửa]

Cũng tại cửa sổ cmd đánh: del *:\autorun.inf/f/a trong đó f là tham số để cưỡng chế xoá, sau đó các bạn khởi động lại máy!

Cách 3:[sửa]

Các bạn hãy mở winrar tại thư mục gốc của mỗi ổ hãy tạo một folder có tên là autorun.inf đồng thời trong file autorun này các bạn lại tiếp tục tạo 1 file mới lấy tên la: khong the xoa..\ xin lưu ý là đằng sau chữ không thể xoá là ba dấu chấm và 1 dấu gạch chéo, nếu như không có 2 dấu chấm trở lên và 1 dấu \ thì không được, còn tên này thì các bạn tuỳ chọn! (đây là một cách lợi dụng winrar) cũng làm như vậy nhưng là trong cmd nhập lệnh như sau:


cd\
d: (nếu bạn muốn làm ở ổ d)
del autorun.inf/f/a
mkdir autorun.inf 
cd autorun.inf
mkdir khong the xoa…\
cd..
cd..
attrib +s +r +h autorun.inf

Vậy là ok cũng tương tự như vậy các bạn có thể làm với các ổ khác. Cách này có thể coi là miễn dịch với autorun (cho ổ cứng uống vacxin autorun) sau này đảm bảo các bạn sẽ không bị nhiễm autorun nữa!

Hoặc các bạn có thể copy đoạn mã dưới đây vào notepad:


@echo off
del c:\autorun.inf/f/a
mkdir c:\autorun.inf\khongthexoa...\
attrib +s +h +r c:\autorun.inf

sau đó đổi thành đuôi .bat va kích vào đó là ok, nếu bạn muốn làm với các ổ khác thì chỉ cần sửa tên ổ c thành ổ đó là được! đây là 1 cách rất hay vì nó tận dụng việc trong windows không thể xuất hiện cùng luc 2 file có tên giống nhau.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này