Giáo trình vẽ mỹ thuật và phầm mềm ứng dụng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình vẽ mỹ thuật và phầm mềm ứng dụng
Bìa sách
Tên nguyên tác Giáo trình vẽ mỹ thuật và phầm mềm ứng dụng
Năm xuất bản 2005
Tác giả Dương Thọ
Nhà xuất bản Đại học Công nghệ Đà Nẵng
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang số trang trong sách

Download[sửa]

Bài giảng[sửa]

Thực hành[sửa]

Liên kết đến đây