Giáo trình Thuật toán và Giải thuật

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình Thuật toán và Giải thuật
Bìa sách
Tên nguyên tác tên sách bằng tiếng nguyên tác
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả tên các tác giả
Nhà xuất bản VNOUG
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang số trang trong sách

Mục lục[sửa]

CHƯƠNG 1 : THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI

I. KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN – THUẬT GIẢI

II. THUẬT GIẢI HEURISTIC

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM HEURISTIC

III.1. Cấu trúc chung của bài toán tìm kiếm

III.2. Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng

III.3. Tìm kiếm leo đồi

III.4. Tìm kiếm ưu tiên tối ưu (best-first search)

III.5. Thuật giải AT

III.6. Thuật giải AKT

III.7. Thuật giải A*

III.8. Ví dụ minh họa hoạt động của thuật giải A*

III.9. Bàn luận về A*

III.10. Ứng dụng A* để giải bài toán Ta-canh

III.11. Các chiến lược tìm kiếm lai

Download[sửa]