Thảo luận:Dự án Thuật Ngữ Tin Học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dịch cái gì và Cho ai ?

Theo mình trước tiên cần xác định : ưu tiên dịch những thuật ngữ sử dụng thường ngày bởi mọi người (những người ít chuyên sâu về tin học) để góp phần phổ cập tin học. Nhiều thuật ngữ chuyên ngành không nên dịch để đảm bảo sự thống nhất với quốc tế.

Thứ hai, đã thuật ngữ đã dịch thì phải có người sử dụng vì thế nên liên hệ và tìm kiếm sự đồng tình của cộng đồng và cố gắng đưa những thuật ngữ đã được dịch vào các từ điển trên mạng (vd như Wiktionary chẳng hạn).bàn luận không ký tên trên là của Cumeo89 (thảo luận • đóng góp)

Vấn đề là những người dịch từ các trang miễn phi đôi khi không đủ mức hiểu toàn diện về 1 từ chuyên sâu nhưng lại có tính khí cho mình là hơn hết nên nhất định không muốn ý kiến của các chuyên gia nên ... đôi khi các thuật ngữ đó hoàn toàn sai nghĩa hoặc không đầy đủ.
Và nếu như bảo 1 chuyên gia sử dụng từ sai để làm tài liệu soạn thảo chuyên môn thì cũng như bảo họ ... bỏ nghề đi bán thuốc dán.
Dĩ nhên trong chừng mực nào đó, nếu có được 1 đội ngũ nhiều người hiểu biết chuyên sâu tham gia thì dự án mới có cơ hội tiến hành được trên cơ sở bàn thảo đưa ra 1 nguyên tắc trong đó phải ít nhất bao gồm các tính chất như: tính trong sáng dể hiểu, tính đúng đắn trong ngữ nghĩa, tính cởi mở để tiện dụng cho nghiên cứu, và cuối cùng là tính phổ dụng.
Các từ vựng sai về ý nghĩa cho dù đã được nhiều người dùng nhưng đối với 1 khoa học mới như computer vẩn còn có cơ hội điều chỉnh đưa vào từ chính xác hơn.
Trong thời gian qua, tôi đã tạm ngưng không hoạt động vì cảm thấy chưa đủ nghiệp lực về chuyện này. Rất tiếc!
Chúc may mắn