Ngân hàng câu song song các ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngân hàng câu song song các ngôn ngữ, ở đây là ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn được xây dựng để phục vụ cho việc nghiên cứu các ngôn ngữ, được sử dụng để tham khảo khi dịch thuật, dạy và học ngoại ngữ. Và cuối cùng, ngân hàng này được sử dụng để làm cơ sở cho việc xây dựng Kho khối liệu Tiếng Việt (National Vietnamese Corpus).

Ngân hàng câu song song được thành lập theo ngôn ngữ các lĩnh vực khoa học cụ thể và theo ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày.

Câu thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên

Câu thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội

Câu thuộc lĩnh vực Khoa học kĩ thuật và công nghệ

Câu thuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày

Tác giả rất mong sự góp ý và hợp tác của các nhà khoa học. Xin trân trọng cảm ơn.

Liên kết đến đây