Từ điển thuật ngữ Y sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu lớn mang dấu ấn của sự giao thoa giữa nhiều lĩnh vực khoa học nhất là các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Cùng với sự kết hợp này, các thuật ngữ khoa học mới ngày càng được bổ sung gây không ít khó khăn cho những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và cả ứng dụng kết quả nghiên cứu. Với mơ ước về một cuốn từ điển thuật ngữ Y sinh học (Anh-Việt), chúng tôi hy vọng sẽ có chút đóng góp cho nghiên cứu và phát triển nghiên cứu y học, sinh học, môi trường và nhiều lĩnh vực liên quan.

Danh sách các trang thuộc dự án

Đang làm "từng tí một"[sửa]

Mời các bạn ghi danh[sửa]

Thông tin thêm[sửa]

VLOS trân trọng cảm ơn các Nhà tài trợ/ Nhà xuất bản quan tâm đến dự án này!

Liên kết đến đây