Thảo luận:Từ điển thuật ngữ Y sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi đang thảo luận cùng các bạn Thành và Bích trên VietnamLib để sử dụng bộ thuật ngữ MeSH đã được chuyển ngữ qua 2 phiên bản. Việc tiếp theo cần làm là tập hợp những người quan tâm cùng hiệu đính lần cuối. Sản phẩm này sẽ cực kỳ có ý nghĩa đối với cộng đồng những người làm việc trong lĩnh vực Sinh - Y.

Cao Xuân Hiếu, 15:23, 24/3/2011 (UTC)

Theo em nghĩ thì có thể nên đưa cả những thuật ngữ Dược vào trong dự án để mở rộng thành Sinh - Y - Dược vì những vấn đề này liên quan chặt chẽ với nhau. WikiSysop 14:30, ngày 05 tháng 2 năm 2007 (CST)