BioGlossary

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các phân nhánh của sinh học[sửa]

Sinh thái và tiến hóa[sửa]

Sinh thái[sửa]

 • Các loại hình dinh dưỡng
 • Quần thể
 • Quẫn xã
 • Hệ sinh thái

Tiến hóa[sửa]

 • Tiến hóa nhỏ
 1. /Sự thích nghi
 • Tiến hóa lớn
 • Sinh học hệ thống


Sinh học cá thể[sửa]

Các cấp độ cấu trúc sự sống[sửa]

 • Virus
 • Sinh vật đơn bào
  • Tiền nhân
 1. /Tế bào vi khuẩn
  - Phát triển và sinh sản
  - Cấu trúc và sự đa dạng
  - Các vi khuẩn có lợi
  • Nhân thực
 • Sinh vật đa bào
  • Thực vật
  • Động vật
  • Nấm

Sinh học phát triển[sửa]

 • Sinh học phát triển động vật
 • Sinh học phát triển thực vật

Hình thái, giải phẫu và sinh lý[sửa]

 • Hình thức tổ chức trên tế bào
 • Hệ thống thực vật
 • Hệ thống động vật
  • Hệ da xương
  • Hệ tiêu hóa
  • Hệ nội tiết
  • Hệ tuần hoàn
  • Hệ sinh sản
  • Hệ miễn dịch
 1. /Kháng thể
  - Cấu trúc
  - Các lớp kháng thể
  • Hệ thần kinh
 1. /Hệ thần kinh
  - Hệ thần kinh ở động vật không xương sống
  - Hệ thần kinh động vật có xương sống
  - Sự đa dạng của bộ não động vật có xương sống
 2. /Tế bào thần kinh
  - Chức năng và phân loại
  - Cấu trúc của một tế bào thần kinh điển hình
  - Phân loại các tế bào thần kinh theo hình dạng
  - Các tín hiệu điện trong các tế bào thần kinh
 3. /Dẫn truyền xi náp
  - Xi náp
  - Giải phóng chất trung gian dẫn truyền thần kinh
  - Các xi náp điện
 4. /Hệ thần kinh trung ương


Y dược và sức khỏe[sửa]

 • Bệnh tật và hội chứng
 1. /Ung thư
  - Nguyên nhân của ung thư
  - Các gen ung thư
  - Những hậu quả của ung thư
 • Dược phẩm

Tế bào học và sinh học phân tử[sửa]

Tế bào học[sửa]

 • Cấu tạo tế bào
 1. /Tế bào
  - Các tế bào tiền nhân
  -Các tế bào nhân chuẩn
  • Cấu trúc màng
  • Bào quan
  • Các cấu trúc khác
 • Quá trình và nguyên lý
  • Hoạt động màng
 1. /Vận chuyển chủ động
  • Trao đổi chất và năng lượng
  • Tổng hợp protein
  • Phân bào
 1. /Chu trình tế bào
  - Các giai đoạn của chu trình tế bào
  - Các trạm kiểm soát
  - Điều hoà bởi các protein CDK
  - Sự điều khiển bên ngoài
  • Cảm ứng và phản xạ

Hóa sinh[sửa]

 • Đại phân tử
 1. /Enzyme
  - Bốn đặc điểm phổ biến của các Enzym
  - Các enzym làm việc như thế nào
  + Hiệu ứng thu hẹp không gian
  + Hiệu ứng phương hướng
  + Thúc đẩy của các phản ứng axit-base
  + Loại nước
  - Mô hình ổ khoá và chìa khoá hay mô hình lắp khít cảm ứng
  - Môi trường tế bào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym
  - Cofactors and Coenzymes
  - Các yếu tố ức chế và hoạt hoá biến lập thể
  - Điều hoà chuyển hoá
  + Sự phân vùng
  + Sự chỉnh sửa cộng hoá trị
  + Điều hoà biến lập thể
  + Phối hợp hoạt tính
  - Các động cơ phân tử
 2. /ADN
  - Cấu trúc xoắn kép
  - Tính chất bổ sung và sự sao chép
  - Các gen, các trình tự không mã hoá và quá trình methyl hoá
 3. /ARN
 • Phân tử hoặc cấu trúc khác
 1. /Các vitamin và coenzyme

Sinh học phân tử[sửa]

 1. /Điều hòa biểu hiện gen
  a. Điều hòa biểu hiện gen ở sinh vật tiền nhân
  - Điều hòa âm tính.
  - Điều hòa dương tính.
  b. Phiên mã ở tế bào nhân chuẩn.
  - Cấu trúc của các yếu tố hoạt hoá phiên mã
  - Điều hoà của các yếu tố hoạt hoá phiên mã
  + Điều hòa định vị trong nhân
  + Điều hòa gắn ADN
  + Điều hòa chuyển hoạt
  + Sự ức chế phiên mã
  - Vai trò của chất nhiễm sắc
 2. /Đột biến
  - Nguyên nhân của đột biến
  - Các loại đột biến: Cấu trúc và thông tin.
  - Đột biến trong tiến hoá
 3. /Chế biến ARN
 4. /Quá trình phiên mã

Di truyền học (cổ điển)[sửa]

 • Khái niệm di truyền
 • Tương tác gene

Các kỹ thuật và công nghệ trong sinh học[sửa]

 1. /Nucleotide đối nghĩa (antisense)
 • Các sinh vật mẫu chuẩn

Các nhà sinh học nổi tiếng[sửa]

Liên kết đến đây