Thảo luận:BioGlossary

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cách sử dụng[sửa]

  1. Bài viết này là cuốn sổ tay từ điển sinh học Anh - Việt tra cứu theo chữ cái.
  2. Mỗi mục từ được sắp xếp theo thứ tự ABC. Mỗi từ cách nhau bởi dấu -.
  3. Mỗi thuật ngữ cần được viết theo cú pháp sau: [[:en:tên tiếng Anh]] ([[:vi:tên tiếng Việt tương ứng]])

Xem thêm[sửa]