Từ điển Phạn-Việt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giới thiệu[sửa]

....

Bảng chữ cái[sửa]

Nguyên âm
a ā i ī u ū ŗ
e ai o au


Phụ âm
Không có âm vang Có âm vang
Không tống khí Có tống khí Không tống khí Có tống khi Âm mũi
velar ka kha ga gha ṅa
palatal ca cha ja jha ña
retroflex ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa
dental ta tha da dha na
labial pa pha ba bha ma


Bán nguyên âm
palatal retroflex dental labial
ya ra la va


Âm ma sát
palatal retroflex dental
śa ṣa sa


Phóng xuất âm
ha

Bảng viết tắt[sửa]

Bản quyền[sửa]

Lê Mạnh Thát (VN) & Đỗ Quốc Bảo (CHLB Đức).

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây