VLOS:Các website đã trích nguồn từ bài viết trên VLOS

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cùng với sự phát triển về nội dung, và số lượng thành viên truy cập, Thư viện Khoa học VLOS ngày càng được nhắc đến và trích dẫn một phần hoặc toàn bộ bài viết làm nguồn tham khảo trên các website và báo chí tiếng Việt (trên mạng hay trên giấy). Dưới đây liệt kê của những lần bài viết trên Thư viện VLOS được dùng làm nguồn trong các bài báo. Nếu bạn tìm thấy những trường hợp tương tự, xin thêm vào đây.

Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:


2010

Tháng 8

Tháng 2

2009

Tháng 7

Ngày 15/07, ThuVienVatLy.com đăng lại bài Cách tạo các bài giảng bằng Powerpoint hiệu quả của tác giả Nguyễn Phan Kiên, tại địa chỉ: http://thuvienvatly.com/home/content/view/2316/104/

Tháng 5

Tháng 2

2008

Tháng 12

Tháng 11

Tháng 10

  • Website của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối, thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (www.chebien.gov.vn) đã đăng loạt bài của TS. Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng phòng TT-PC về chất Melamine. Loạt bài này đã sử dụng phần lớn thông tin từ bài Melamine: Ứng dụng và tác hại của TS. Nguyễn Bá Tiếp trên VLOS mà hoàn toàn không trích dẫn nguồn thông tin.

2007

Tháng 12

Tháng 11

Tháng 10

Tháng 9

Tháng 6

Tháng 4

Tháng 3

Tháng 2

2006

Tháng 12

Tháng 10

Tháng 2

Xem thêm