VLOS:Người sáng lập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:


VLoS được sáng lập bởi những sinh viên, nhà nghiên cứu có tên sau đây. Họ là những người đã chia sẻ ý tưởng, ủng hộ và tư vấn cho việc hình thành và vận hành Thư viện VLoS và các dự án liên quan.

Lưu ý: Nếu bạn có bất cứ góp ý, trao đổi hay cần hỗ trợ trên VLoS, xin hãy đặt yêu cầu của bạn đến VLOS:Bàn giúp đỡ, các thành viên quản lý trên VLoS sẽ phản hồi với bạn.


Bảng mục lục:

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

D

Đ

H

L

M

N

T

V