Thành viên:Vũ Thành Lâm

Từ VLOS
(đổi hướng từ Thành viên:Lamvt)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tên thật: Vũ Thành Lâm

Bí danh: Thích Rượu Thịt

Quê quán: Đại đồng- Thạch Thất - Hà tây

Năm sinh: 1979 (Dê cụ)

Công tác: Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật Việt nam (VTCC)-Trung tâm Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc gia Hà nội

Tel: 0902036525

E-Mail: lamvt@vnu.edu.vn