VLOS:Sitemap

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:

Thư viện Khoa học dot (.) com là nơi lưu trữ nhiều bộ wiki khác nhau phục vụ nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Trong đó, tài khoản và cơ sở dữ liệu thuộc các wiki này không liên quan đến các wiki kia. Ngoài ra, thư viện khoa học cũng có một diễn đàn, một blog và một trang tin tức.

 1. Danh sách wiki trên VLOS
  1. Tủ sách Khoa học VLOS, đây là wiki chính chứa các dự án đang triển khai trước khi được tách riêng thành wiki độc lập. Site này có địa chỉ mạng http://tusach.thuvienkhoahoc.com hoặc nếu gõ http://www.thuvienkhoahoc.com thì cũng tự động truy cập vào wiki Tủ sách này. Hiện bạn đang ở wiki Tủ sách. Các wiki trên VLOS liên kết đến tủ sách bằng khóa từ [[:m:Trang liên kết]] còn nếu từ Wikipedia muốn liên kết đến VLOS chỉ đơn giản bằng khóa từ [[:VLOS:Trang liên kết]].
  2. Thư viện Đề thi là nơi lưu trữ các đề thi, đề kiểm tra. Site này có địa chỉ mạng http://dethi.thuvienkhoahoc.com. Các wiki trên VLOS liên kết đến Thư viện Đề thi bằng khóa từ [[:e:Trang liên kết]].
  3. Khoa học Huyền bí là nơi lưu trữ các kiến thức, các giá trị văn hóa, triết học, trào lưu tư tưởng, học thuật trong các ngành Khoa học Huyền bí. Site này có địa chỉ mạng http://tuvi.thuvienkhoahoc.com. Các wiki trên VLOS liên kết đến Khoa học Huyền bí bằng từ khóa [[:t:Trang liên kết]]
  4. BioDB là nơi lưu trữ các dữ liệu về Sinh học.
  5. Ngoài ra, các wiki trên VLOS được liên kết trực tiếp đến các trang Wikipedia tiếng Việt bằng khóa từ ([[:vi:Trang liên kết]]), Wikipedia tiếng Anh bằng khóa từ ([[:en:Trang liên kết]]), tiếng Đức ([[:de:Trang liên kết]]), tiếng Pháp ([[:fr:Trang liên kết]]).
 2. Trên VLOS còn có:
  1. Google group
  2. Google+ page
  3. Facebook group
  4. Facebook fanpage

Đối với mỗi cơ sở dữ liệu, bạn cần đăng ký thành viên một cách riêng rẽ.