VLOS:Nhân tài đất Việt 2008/Nguyện vọng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

VLOS - Nhân tài đất Việt 2008 >> Nguyện vọng trong tương lai

Với mục tiêu đưa VLOS thực sự trở thành một diễn đàn khoa học rộng lớn, tham gia hiệu quả vào những cố gắng chung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ khoa học công nghệ của đất nước, VLOS còn cần nhiều cố gắng hoàn thiện công nghệ nhằm nâng cao tính thân thiện và hiệu quả sử dụng từ đó tao điều kiện cho mọi người đều có thể tham gia xây dựng. Tuy nhiên, tri thức thì vô hạn còn sức người có hạn. Tất cả mới chỉ là khởi đầu và cần sự hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau từ những người quan tâm đến giáo dục, khoa học. Đó chính là lý do đưa VLOS đến với cuộc thi này. Qua đây chúng tôi mong muốn mọi người, trong đó có các nhà tổ chức, các cơ quan tài trợ và bảo trợ cho cuộc thi cùng tham gia xây dựng và hỗ trợ cho sản phẩm. Cụ thể:

- Giúp quảng bá cho thư viện trên các phương tiện truyền thông.

- Hỗ trợ kinh phí (nếu có) cho các hình thức quảng bá trực tiếp (đã được phác thảo trong kế hoạch phát triển).

- Về lâu dài, hỗ trợ kinh phí phí thuê máy chủ, các dịch vụ nâng cấp, bảo mật của máy chủ và phần mềm, kinh phí sao chép và phân phối miễn phí các nội dung trong thư viện.

Các nhà tài trợ luôn được hoan nghênh khi đến với VLOS.

Chúng tôi tin rằng nếu được hỗ trợ tốt, VLOS sẽ trở thành một trong những "địa chỉ" khoa học có chất lượng với môi trường làm việc tự nguyện trong hợp tác và chia sẻ (điều cần thiết cho một nền giáo dục và khoa học phát triển) bên cạnh các trang thông tin khoa học-giáo dục đang được quảng bá và đầu tư chính thức hiện nay.

Tham khảo[sửa]

Thảo luận[sửa]

Xin mời đóng góp ý kiến tại đây.