VLOS:Những người muốn quyền quản lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về Thư viện VLOS
Giới thiệu:
Hồ sơ tham dự Nhân tài đất Việt 2008:
Hoạt động:
Tham gia:


Tất cả mọi thành viên của VLOS đều có thể trở thành quản lý trong Thư viện VLOS. Chính sách hiện nay là quyền quản lý (sysop) thường được cấp cho những người được quen biết, đáng tin cậy và đã đóng góp vào VLOS qua một thời gian, hoặc những người đã là người quản lý trên Wikipedia (vì những người này rất thành thạo mã wiki). Nếu bạn muốn trở thành quản lý, xin bạn ghi tên vào danh sách dưới đây. Nếu như bạn được đủ ủng hộ, bạn sẽ trở thành một trong những thành viên trong danh sách Danh sách người quản lý VLOS. Xem thêm: VLOS:Những người muốn quyền quản lý/Điều lệ.

Những lời thỉnh cầu[sửa]

Em là đồng chí Thần Gió bên wiki, em thấy trang này có nhiều lộn xộn quá và hình như không có ai chăm sóc ý em là không có người chuyên đi dọn rác giống bên wiki. Vậy em xin làm chân quét rác bên này vào những lúc rãnh rối. Các anh chị cho em ý kiến nhé. Cảm ơn!--
Thần Gió (thảo luận) 12:01, 5/4/2010 (ICT)
Theo tiền lệ, thư viện VLOS dành quyền quản lý cho các bảo quản viên trên WP tiếng Việt muốn tham gia VLOS. Trong trường hợp khác, em cần phải có đóng góp tích cực trong 1 khoảng thời gian và được thông qua sau bỏ phiếu. Tôi hy vọng em có thể (biết cách) tham gia "dọn rác" mà không cần quyền quản lý. Một lần nữa hoan nghênh em tham gia cùng xây dựng VLOS.
WikiSysop (thảo luận) 13:41, 5/4/2010 (ICT)

Những đề nghị thành công[sửa]

Dưới đây là những đề nghị mới thành công, để cho cộng đồng biết về các quản lý hay tổng quản lý mới.

Những đề nghị không thành công[sửa]

Dưới đây là những đề nghị mới giới hạn mà không thành công, để cho cộng đồng biết về tình trạng của đề nghị trước khi nó bị lưu trữ.